russian

 
Informacje ogólne Wydziału konsularnego Ambasady Rosji w Polsce
O nowelizacji przepisów regulujących kwestie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na terytorium Rosji (Zielona Karta)
KOMUNIKATY SŁUŻBY KONSULARNEJ
Sekcja Wizowa
Rosyjski Osrodek Nauki i Kultury
Nowości
Wydarzenia Kulturalne

WYDZIAA KONSULARNY AMBASADY FR W RP
01 i 11 maja 2009 roku
JEST NIECZYNNY

UWAGA

Zabrania się przewóz do Rosji w bagażu ze sobą produkcji wyrobionej ze zwierząt (mięso, shynka, kiełbasy, konserwy i t.d.).
UWAGA!

W związku zwielokrotnymi telefonami obywateli polskich, podróżujących do krajów trzecich tranzytem przes terytorium Federacji Rosyjskiej zawiadamiamy iz z dniem 15 maja 2008 roku dla obywateli polskich wprowadza się konieczność otrzymania wizy dla przejazdu tranzytowego przes terytorium Federacji Rosyjskiej.

Znaczy to że traci moc ust. 2 art. 5 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o warunkach podróży obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli Federacji Rosyjskiej podpisanej w Warszawie w dniu 18 wrzeźnia 2003 roku.Chcemy też zaznaczyć że ust.1 tego samego artukulu, który umożliwiał bezwizowy prejazd tranzytowy dla obywateli rosyjskich przez terytorium Polski prestal być ważny zgodnie z decyzją władz polskich z dniem wstąpienia Polski do Schengen 21 drudnia 2007 roku.

Jedocześnie zwracamy uwagę Państwa iż nadal jest ważny art.7 w/w polsko-rosyjskiej Umowy o warunkach podróży, który brzmi co nastąpuje:

"Z obowiązku posiadania wiz w dokumentach stwierdzających tożsamość zwolnieni są następujący obywatele Państw Umawiających się Stron:

1) członkowie załóg polskich i rosyjskich statków powietrznych lotnictwa cywilnego – pod warunkiem zapisu w deklaracji generalnej i zlecenia na lot;

2) członkowie załóg cywilnych statków morskich pod warunkiem wpisu na listę załogi w celu czasowego zejścia na ląd w czasie znajdowania się statku w porcie;

3) członkowie załóg oraz obsługi statków powietrznych używanych w awaryjnych i ratowniczych;

4) pasażerowie podróżujący samolotem, przelatujący tranzytem przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający dokumenty uprawniające do wjazdu do państwa docelowego oraz bilet lotniczy z potwierdzoną datą wylotu z przesiadkowego portu lotniczego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Federacji Rosyjskiej w ciągu 24 godzin od chwili przybycia. Osoby te nie mogą opuszczać terytorium portu lotniczego, z wyjątkiem przypadków, w których posiadają stosowne zezwolenie właściwych władz granicznych."

Wartość wizy tranzytowej określa Porozumienie między Unią Europiejską a Federacją Rosyjskiej do spraw uproszczonego wydania wiz i wynosi odpowiednio 35 i 75 (pilna) €.

Rambler's Top100